Gå videre til innhold
Widerøe sparer 1,6 millioner i året etter investering i energieffektiviseringstiltak

Pressemelding -

Widerøe sparer 1,6 millioner i året etter investering i energieffektiviseringstiltak

I 2012 inngikk Widerøe avtale med energispesialisten Schneider Electric om levering av energieffektiviseringsløsninger til en verdi av 12,6 millioner kroner. To år etter er resultatene entydige: Widerøe sparer opp mot 1,6 millioner kroner i året som følge av investeringen. Dette er nesten 25 prosent mer enn forventet.

Investeringen er gjort i Widerøes bygg i Tromsø og Bodø. Schneider Electric har vært totalleverandør av avtalen og har installert tiltak som overvåker, styrer og forbedrer ventilasjon, elektro, kjøling, varme, varmepumper og IT-systemer. Det ble satt som mål å spare 1 650 000 KWh per år som følge av investeringen, noe som tilsvarer redusert CO2-utslipp på rundt 250 tonn, eller 3 000 reiser med bil mellom Oslo og Bergen.

Nå viser tallene at Widerøe har kuttet hele 1 808 695* KWh i 2013. I rene kroner og ører betyr dette at Widerøe har spart hele 1 579 957 kroner i 2013, noe som er nesten 300 000 mer enn antatt.

- Energieffektivisering er et viktig satsingsområde for Widerøe og prosjektet er et resultat av selskapets langsiktige satsing på miljø generelt og energieffektivisering spesielt. At vi samtidig sparer penger, er en stor bonus. I tillegg skaffer vi oss varige konkurransefortrinn ved å velge fremtidsrettede løsninger med strenge krav til energibruk i næringsbyggene våre, sier Knut Hagen, sjef for internservice i Widerøe.

- Widerøe viser med dette prosjektet vei for transportbransjen. Det ikke bare transportenhetene som belaster miljøet, det gjør også næringsbyggene. Ved å investere i infrastrukturen på bakken tar Widerøe et stort skritt i retning av sin visjon om å sette miljø i førersetet. Vi i Schneider Electric er stolte over å være en del av dette prosjektet, sier Roy Michalsen, forretningsutvikler i Schneider Electric.

* Tallene er ikke temperaturkorrigerte.


Tiltak som er gjennomført:

§  Senkning av romtemperaturer

§  Nye ventilasjonsanlegg

§  Utskifting av termostater

§  Soneinndeling for styring av varme

§  Stopp av sirkulasjonspumper etter utetemperatur

§  Styring av varmepumper, samt nye varmepumper

§  Styring av varme foran porter

§  Ventilasjonsanlegg og varmeanlegg tilkobles SD-anlegg (sentral driftskontroll)

§  Snøsensor i asfalt utenfor bygg

§  Utskifting av armaturer

§  Behovsstyring av lys

§  Montering av bevegelsesdetektorer

§  Montering av propellvifter i hangar for fordeling av varme mellom tak og gulv


For ytterligere informasjon:
Roy Michalsen, forretningsutvikler i Schneider Electric, mobil: 982 62 268

roy.michalsen@schneider-electric.com

Knut Hagen, sjef for internservice i Widerøe Flyveselskap AS, mobil: 957 14 711

knut.hagen@wideroe.no

Widerøe

Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 3,5 milliarder kroner. Daglig har Widerøe nær 450 avganger og flyr årlig i overkant av 2,8 millioner passasjerer. Widerøe opererer 42 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 47 flyplasser i inn- og utland. Widerøe trafikkerer mer enn dobbelt så mange flyplasser i Norge som noe annet flyselskap. Selskapet har 1500 medarbeidere. De kommersielle rutene utgjør i dag rundt 60 % av Widerøes virksomhet, mens anbudsrutene på kortbanenettet utgjør 40 prosent.Emner

Kategorier


Schneider Electric: Make the Most of Your Energy

Som global spesialist på energistyring med kontorer i mer enn 100 land, er
Schneider Electric en verdensledende leverandør av integrerte løsninger innen
flere markedssegmenter: energi og infrastruktur, prosessindustri,
byggautomasjon, sikkerhet, datasentre/nettverk og boligbygg. I enkelte av disse
er Schneider Electric markedsleder. Fokusert på å gjøre forvaltningen av energi
sikker, pålitelig og effektiv, oppnådde selskapets 150 000+ medarbeidere
en omsetning på 24 milliarder euro i 2013 gjennom en proaktiv forpliktelse til
å hjelpe individer og organisasjoner til å få mest mulig ut av sin energi:
”Make the most of your energy”. www.schneider-electric.com/no 

Kontakter

Jonas Normann

Jonas Normann

Pressekontakt VP Marketing & Operation +47 93421687