Gå videre til innhold
Velg rett installasjon på rett sted

Pressemelding -

Velg rett installasjon på rett sted

Hva er nøkkelen til en optimal installasjon basert på kabelføringssystemer?

Riktige valg av kabelføring-installasjoner kan føre til kortere installasjonstid, lavere kostnader og redusert miljøpåvirkning. Hvordan får du til en installasjon som er optimal for omgivelsene, samtidig som den er i samsvar med gjeldende belastningskrav? Ulf Johansson, produktsjef for Wibe og Defem kabelføringssystem i Schneider Electric, gir oss svaret.

- Riktig valg av konsollavstand er viktig for å oppnå en effektiv installasjon. Med fire meters konsollavstand istedenfor to meter kan færre elementer brukes. Det fører til lavere logistikk- og transportkostnader, sier Ulf Johansson i Schneider Electric.

Som skjelett for kroppen

- Kabelføringssystemet er like viktig for byggets infrastruktur som skjelettet er for kroppen. Med kraftige og pålitelige kabelstiger lager du en sterk ryggrad som danner grunnlaget for hele el-installasjonen i bygget, mener han.

- Funksjonelle kabelstiger som kan brukes både horisontalt og vertikalt, forenkler og effektiviserer arbeidet med å legge kabler. Kabelføringssystemer som er basert på klikksystem, er fremtidsrettet og minimerer installasjonstiden, hvilket igjen reduserer installasjonskostnadene.

Vellykkede produkter må oppfylle krav på høy ytelse, pålitelighet og kostnadseffektivitet:

- Ved å tilpasse installasjonen til dagens virkelighet og krav, får man en fremtidssikker og økonomisk installasjon som medfører lavere miljøpåvirkning, sier Johansson.

Korrosivitetsklassen

- Omgivelsene produktet monteres i, det vil si korrosivitetsklassen, er avgjørende for levetiden til produktet, fortsetter han.

Korrosivitetsklassen er en klassifisering av forskjellige miljøer som baserer seg på korrosjonsgraden og korrosjonen per tidsenhet som metaller kan forventes å bli utsatt for på grunn av omgivelsene. Det er derfor viktig å velge riktig overflatebehandling som passer omgivelsene.

Hva styrer valget av overflatebehandling?

En grundig analyse av installasjonens miljø med tanke på forurensning, fuktighet, saltholdighet og sanitære forskrifter, danner grunnlaget for å velge en mest mulig økonomisk og bærekraftig løsning. Et tilbakevendende problem er at man ofte overdriver i valg av overflatebehandling. Det kan medføre betydelige og unødvendige ekstra kostnader:

- Det er ingen grunn til å velge for eksempel varmforsinket eller Zink + i et tørt innemiljø. Det ville gjøre installasjonen dyrere enn nødvendig, påpeker Johansson.

- En annen feil er å bruke en overflatebehandling som er tilpasset tørt miljø, i et fuktig utemiljø. Det ville forkorte levetiden til installasjonen.

Det å analysere omgivelsene og tilpasse valget av overflatebehandling, fører altså til lavere kostnader og øker levetiden til installasjonen.

Spar 20 prosent på lengre konsollavstand

Konsollavstanden, det vil si avstanden mellom oppheng-punktene, er også en viktig faktor å vurdere i installasjonen. Hvis beslagene monteres med fire meters avstand istedenfor to meter, får man en nettobesparelse på omtrent 20 prosent. Lengre konsollavstand betyr behov for færre produkter og færre elementer å transportere. Det igjen betyr innsparing av tid og penger samt redusert miljøavtrykk. Når man, i tillegg til å øke konsollavstanden fra 2 til 4 meter, bruker det nye Wibe CLX3-klikksystemet, blir tidsbesparelsen så stor som opptil 80 %.

Juster avstanden i henhold til kravene til maksimal belastning.

Selv om den tillatte belastningen per meter faller noe, pleier det å være mer enn nok i de fleste tilfeller. Ved å velge riktig type produkt, i tillegg til justering av brakettavstand, får man en optimalisert installasjon som er tilpasset faktiske krav. For eksempel er det kun EL-AMA som behøver en maksimal nedbøyning på en centimeter per meter konsollavstand. Dette gir, på fire meters konsollavstand på stige av typen KHZSP, 162 stk. EXQ Light- kabler av typen 5G1.5. Ettersom det er tilleggskrav å ta hensyn til separasjonsavstand ved kablingen, kan vi konstatere at fire meters konsollavstand fungerer i de aller fleste installasjoner helt utmerket.

- Det å starte med en grundig forundersøkelse av installasjonsmiljøet og velge egnet overflatebehandling til korrosivitetsklassen som kreves i installasjonsmiljøet, er absolutt viktigst. Dette kombinert med bruken av lengre brakettavstander sørger for en effektiv og pålitelig installasjon, samtidig som det minimerer kostnadene og miljøbelastningen, konkluderer Johansson.

****

Wibe CLX3 kabelleggingssystem

Wibe CLX3 fra Schneider Electric er et innovativt kabelleggingssystem for nærings- og kontorbygg som reduserer installasjonstiden med opptil 80 prosent sammenlignet med en tradisjonell installasjon. Delene klikkes på plass og trenger ikke å bli montert med skruer og muttere. Systemet omfatter et minimalt antall komponenter, det kan med fordel brukes til opptil fire meter konsollavstand og kan monteres av kun én installatør. Wibe CLX3 er utviklet i Mora i Sverige i nært samarbeid med kunder og med utgangspunkt i mer enn 90 års erfaring i bransjen.

www.se.com/no/clx3

Kontaktperson:
Ulf Johansson, Product Manager Cable Support Systems, ulf.johansson@se.com 

Emner

Kategorier


Schneider Electric – Life Is On

I Schneider Electric mener vi at tilgang til energi og retten til digital utvikling er en grunnleggende menneskerett. Vårt mål er å få alle i stand til å gjøre mer med mindre ressurser, og med smart teknologi som effektiviserer driftsprosesser og reduserer energiforbruket sikrer vi at «Life is On» for Norge og resten av verden. Vi kombinerer innovativ teknologi, sanntidsovervåking, programvare og tjenester i integrerte løsninger for bygg, bolig, datasentre, infrastruktur og industri. Vi jobber for å utnytte mulighetene som ligger i et åpent, globalt og nyskapende samfunn som bygger på vår meningsfulle prestasjonskultur med hovedvekt på «inclusive» og «empowered».

www.se.com/no

Følg oss på sosiale medier:
På Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube

Kontakter

Jonas Normann

Jonas Normann

Pressekontakt VP Marketing & Operation +47 93421687

Relatert innhold