Gå videre til innhold
Skal lede ny olje- og gass-satsing i Norge

Pressemelding -

Skal lede ny olje- og gass-satsing i Norge

Lars Torstveit er ansatt som ny norsk salgsansvarlig og skal bygge opp en ny avdeling i Schneider Electric. Målet er en omsetning på mange hundre millioner kroner innen 2017.

Oslo 5. desember 2013: Schneider Electric har en sterk posisjon innen olje og gass på verdensbasis. Nå skal selskapet styrke sin posisjon i det norske markedet og har ansatt Lars Torstveit til å lede en større satsning, med løsninger innen energidistribusjon til olje, gass og maritim næring. Torstveit har bakgrunn fra selskaper som Wärtsilä, ABB og Maritime Tentech.

– Schneider Electric har førsteklasses løsninger for energidistribusjon og kontroll. Vi har også en global tilstedeværelse slik at vi kan støtte våre kunder i utvikling av prosjekter og gi driftsstøtte uansett hvor prosjektet er. I Norge er vi allerede sterke på UPS-systemer, men vi ønsker at norske kunder skal få bedre tilgang på våre øvrige løsninger og tjenester for olje og gass, sierLars Torstveit, Sales Manager Oil&Gas and Marine i Schneider Electric.

Økt behov i Norge

I takt med at verdens behov for energi øker, settes det stadig større krav til petroleumssektoren om å redusere klimautslipp. Dette gjør at sektoren ønsker å drive effektivt og å velge løsninger som gir lavere utslipp.

Et viktig område, som med ny teknologi og smarte løsninger vil gi reduserte utslipp og kostnader for de store operatørene, er subseasegmentet. Subsea-utbygginger er teknologisk nybrottsarbeid, men det gir totale kostnadsbesparelser og redusert kraftbehov for operatørene på opp til 40 prosent sammenliknet med konvensjonelle plattformløsninger.

– Vi ser at det er et økt behov i Norge for kompetanse og global support på disse områdene, og skal derfor bygge opp en avdeling det neste året bestående av erfarne prosjektingeniører og systemarkitekter. Målet er en omsetning på mange hundre millioner kroner innen 2017, sier Runar Hansesætre, Country President i Schneider Electric Norge.

Fremtiden er under vann

Schneider Electric har unik erfaring på dette området og skal sammen med Aker Solutions prosjektere og installere kontrollenheter med energidistribusjon på Åsgard-feltet, som er et av de største feltene på norsk sokkel med totalt 52 brønner. Åsgard Subsea Compression-prosjektet er det første som skal plassere en strømfordeling under vann, noe som vil gi mulighet til å distribuere kraft til flere forbrukere.

Åsgard er verdens første operative felt som benytter undersjøisk gasskompresjon. Dette er nødvendig for å øke produksjonstempoet ettersom gasstrykket i reservoaret er i ferd med å synke.

– Scheider Electric er stolte av å være med på et banebrytende prosjekt som Åsgard Subsea Compression. Subsea-løsninger vil hjelpe våre kunder med å åpne nye områder for produksjon og behandling av olje og gass og utnytte offshorefelter på store havdyp, eller i arktiske, orkanutsatte områder. Videre kommer mulighetene for tilkobling av mindre satelittfelt. I alle disse eksemplene kan Schneider Electric bidra med unik kompetanse, sier Runar Hansesætre.

For ytterligere informasjon:
Lars Torstveit, Sales Manager Oil&Gas and Marine, Schneider Electric Norge, tlf. 99 27 21 54

lars.torstveit@schneider-electric.com

Runar Hansesætre, Country President, Schneider Electric Norge, tlf. 994 17 410

runar.hansesatre@schneider-electric.com

Emner

Tags


Schneider Electric: Make the Most of Your Energy

Schneider Electric er en global spesialist innen energistyring, og leverer helhetlige løsninger innen elektrisk distribusjon og installasjon, automasjon for industri, bygg og boliger, sikker strømforsyning og kjølesystemer, samt sikkerhetsløsninger. Selskapet har virksomhet i mer enn 100 land, og hadde totalt en omsetning på 24 milliarder euro i 2012. Schneider Electric har mer enn 140 000 ansatte som fokuserer på å gjøre energi sikker, pålitelig, effektiv og grønn: Make the most of your energy. www.schneider-electric.com/no

Pressekontakt

Jonas Normann

Jonas Normann

Pressekontakt VP Marketing & Operation +47 93421687
Karoline Nystrøm

Karoline Nystrøm

Pressekontakt Country President +47 98234894

Relatert materiale