Gå videre til innhold
Schneider Electric vil nå sine bærekraftsmål allerede i 2017

Pressemelding -

Schneider Electric vil nå sine bærekraftsmål allerede i 2017

På bildet: Gilles-Vermot Desroches, visepresident i Schneider Electric  

Den globale energispesialisten kutter i klimautslippene samtidig som de sikrer økt likelønn og styrker bærekraftig verdiskapning. Nye tall fra bærekraftsbarometeret viser at selskapet vil nå sine ambisiøse mål på en rekke viktige områder.

Fornøyde med resultatene

Barometeret viser treårige mål for arbeidet for en bærekraftig utvikling innen selskapets tre pilarer: klima, verdiskapning og menneskelige ressurser.

Gilles-Vermot Desroches, visepresident i Schneider Electric forteller at nesten alle deler av barometeret viser solid fremgang. – Det viser vår evne til å handle raskt og i tråd med løftene vi har gitt for en bærekraftig utvikling, forteller han og viser til selskapets ti løfter om bærekraft som ble annonsert like før klimatoppmøtet i Paris i 2015.

Med kvartalsvise oppdateringer gir barometeret løpende oversikt over Schneider Electrics tiltak og resultater i arbeidet for å bli et klimanøytralt og enda mer bærekraftig selskap.

Fjorårets siste kvartal viste positive tall på flere helt sentrale områder, som at klimautslippene er kuttet med 8,4 prosent. Dette er et godt stykke på veien mot målet om 10 prosent innen 2017. Utslippskuttene er et resultat av målrettet arbeid i alle deler av selskapet.

Et tiltak for bærekraftig verdiskapning er Schneider Electric sin ambisjon om at minst 75 prosent av selskapets produkter skal ha økomerket «Green Premium» i løpet av 2017. Disse produktene er i tråd med miljølover og -forskrifter, og har i tillegg, all miljøinformasjon lett tilgjengelig. Med en måloppnåelse på 67,1 prosent er en bærekraftig verdiskapning absolutt innenfor rekkevidde.

Les mer om Green Premium her.

Menneskelige ressurser utgjør den tredje pilaren i Schneider Electrics bærekraftsbarometer. En del av dette er at selskapet har besluttet at minst 85 prosent av de ansatte skal jobbe i land som er omfattet av Schneider Electrics likelønnsplan. Ved utgangen av 2015 viste barometeret at status nå er 57 prosent. Selskapet mener likevel at målet om 85 prosent er fullt oppnåelig.

Et av verdens mest bærekraftige selskaper

Med oppdateringen av Planet & Society-barometeret fortsetter Schneider Electric sitt arbeid for å bli et nøytralt selskap på alle områder innen 15 år. Dette arbeidet har blant annet resultert i deres ti bærekraftsmål og topplassering i en prestisjetung kåring av verdens mest bærekraftige selskaper.

Schneider Electrics Planet & Society bærekraftsbarometer
    • Viser 3-årsmål for bærekraft.
    • En samling indikatorer for å vurdere selskapets tiltak.
    • Vært i brukt siden 2005.
    • Oppdateres hvert kvartal.

Les mer om bærekraftsbarometeret og resultatene her.

Relatert:

Emner

Kategorier


Schneider Electric – Life Is On

Schneider Electric er den globale lederen innen energihåndtering og automatisering og hadde i 2014 en omsetning på 25 milliarder euro. Våre 170 000 medarbeidere betjener kunder i over 100 land. Vi hjelper dem å håndtere energi og prosesser på en sikker, pålitelig, effektiv og bærekraftig måte. Fra den enkleste bryteren til komplekse operative systemer skal vår teknologi, programvare og servicetjenester forbedre måten kundene våre styrer og automatiserer virksomhetene sine på. Vår nettilkoblede teknologi preger industrien, forandrer byer og beriker liv.
I Schneider Electric kaller vi det Life Is On.

www.schneider-electric.com/no.

Følg oss på sosiale medier:
På Twitter: @energieffektiv
På Facebook
På LinkedIn
Google+
På YouTube
På SE TV
Schneider Electric-blogg

Pressekontakt

Jonas Normann

Jonas Normann

Pressekontakt VP Marketing & Operation +47 93421687