Gå videre til innhold
Schneider Electric Norge vinner sine to første viktige kontrakter på Johan Sverdrup-feltet

Pressemelding -

Schneider Electric Norge vinner sine to første viktige kontrakter på Johan Sverdrup-feltet

I en utfordrende tid for oljebransjen har Schneider Electric Norge signert to viktige kontrakter for energidistribusjonsløsninger på Johan Sverdrup-oljefeltet, hvor Statoil er operatør. 

Kontraktsverdien totalt er på over 100 millioner kroner, og prosjektene skal leveres i samarbeid med Aker Solutions, Aibel, Kværner og KBR.

Den første kontrakten omfatter leveransen av mellomspenningstavler, vern (IEC 61850) og elektrokontrollanlegg, mens den andre er for 55 MVA oljeisolerte krafttransformatorer og ulike tørre distribusjonstrafoer. Løsningene vil sørge for en sikker og kostnadseffektiv distribusjon av kraft til prosessanlegg, boreoperasjoner og boligkvarteret på de fire plattformene.

- Dette er et viktig resultat for Schneider Electric Norges olje- og gassteam. Schneider Electric intensiverte sin satsing på norsk sokkel i 2014, og vi er spesielt fornøyd med at teamets lokalkompetanse kombinert med internasjonal ekspertise har gitt resultater, sier Arild Bjørkedal, VP Energy Business i Schneider Electric Norge.

- Schneider Electric var i stand til å møte Statoils strenge krav til kvalitet og leveringstid. Proaktivitet og fleksibilitet var også to viktige faktorer som bidro til at vi vant. Med disse kontraktene i havn, kan vi utvide teamet med flere spesialister innen olje og gass, avslutter Bjørkedal.

Kontraktene er et resultat av samarbeidet mellom eksperter i Norge, Tyskland, Tyrkia og Polen, støttet av Schneider Electrics FoU-avdeling i Lattes (Sør-Frankrike).

Johan Sverdrup-feltet ligger utenfor Stavanger i Utsira-området. Det utgjør et av de største oljefunnene på norsk sokkel noensinne og vil generere sysselsetting og inntekter de neste 50 årene. Feltet består av fire plattformer og er et av Norges største oljefelt. Daglig produksjon i fase én er estimert til 315.000 – 380.000 fat. Full produksjon er estimert til 550.000-650.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Schneider Electric Norway wins its two first major contracts at the Johan Sverdrup field

In a challenging time for the oil industry, Schneider Electric Norway has won two major contracts worth over 11 million Euros at the Johan Sverdrup oil field. 

They are related to the supply of power distribution solutions to Statoil in collaboration with Aker Solutions, Aibel, Kværner and KBR.

The first order comprises the supply of medium voltage switchgears, including protection relays and Energy Management and Control System. The second includes the supply of 55 MVA oil insulated power transformers and several dry distribution transformers. The solutions enable a safe, reliable and cost-efficient distribution of medium voltage power to process plants, drilling and living quarters on the platforms.

Arild Bjørkedal, VP Energy Business in Norway said:

“This is an important result for Schneider Electric’s Oil and Gas team. Schneider Electric strengthened its investments on the Norwegian continental shelf in 2014, and we are particularly enthusiastic about the fact that our team’s local competencies combined with experts with international background have given such rapid results. Schneider Electric was able to comply with Statoil’s expectations to tight delivery schedule and quality. Proactive engagement and flexibility were also two key factors that enabled the team to surpass the competition. These contracts will also generate additional employment opportunities within oil and gas in our company”.

The contracts are the result of the cooperation between experts in Norway, Germany, Turkey and Poland, backed up by the Schneider Electric research and development team in Lattes, Southern France.

The Johan Sverdrup oil field consists of four platforms located off Stavanger in the Utsira area. It is one of the biggest oil discoveries on the Norwegian continental shelf ever, and also one of the country’s most important industrial projects. Daily production in phase one is estimated at 315,000 to 380,000 barrels. Full production is estimated at 550,000-650,000 barrels of oil equivalent per day.

For further information:

Arild Bjørkedal, VP Energy Business, Schneider Electric Norge, mobil: 901 00 845

arild.bjorkedal@schneider-electric.com

For ytterligere informasjon:

Arild Bjørkedal, VP Energy Business, Schneider Electric Norge, mobil: 901 00 845

arild.bjorkedal@schneider-electric.com

Emner

Kategorier


Schneider Electric – Life Is On

Schneider Electric er den globale lederen innen energihåndtering og automatisering og hadde i 2014 en omsetning på 25 milliarder euro. Våre 170 000 medarbeidere betjener kunder i over 100 land. Vi hjelper dem å håndtere energi og prosesser på en sikker, pålitelig, effektiv og bærekraftig måte. Fra den enkleste bryteren til komplekse operative systemer skal vår teknologi, programvare og servicetjenester forbedre måten kundene våre styrer og automatiserer virksomhetene sine på. Vår nettilkoblede teknologi preger industrien, forandrer byer og beriker liv.
I Schneider Electric kaller vi det Life Is On.

www.schneider-electric.com/no.

Følg oss på sosiale medier:
På Twitter: @energieffektiv
På Facebook
På LinkedIn
Google+
På YouTube
På SE TV
Schneider Electric-blogg

Pressekontakt

Jonas Normann

Jonas Normann

Pressekontakt VP Marketing & Operation +47 93421687