Gå videre til innhold
Schneider Electric lanserer serialiseringssuite for Life Sciences-virksomheter

Pressemelding -

Schneider Electric lanserer serialiseringssuite for Life Sciences-virksomheter

ORLANDO, Florida – Dec. 2016 –Schneider Electric, den globale spesialisten innenfor energistyring og automasjon, kunngjorde i dag at serialiseringssuiten for Life Sciences-virksomheter nå er tilgjengelig. Fordelene ved implementering av denne serialiseringssuiten er blant annet sømløs integrering til automasjonsnivået (uavhengig av leverandør), et felles datadepot og et modelldrevet rammeverk. Disse egenskapene bidrar til “single source of the truth” med konsistente, rene data, forent rapportering og analyse samt standardiserte beste praksiser for å iverksette samarbeid, overholdelse og datakonsistens på tvers av implementeringer i flere anlegg.

Overholdelse i form av "Serialization Compliance" kan være en skremmende oppgave for farmasøytisk industri og Life Sciences-virksomheter når de opererer med avvikende systemer og interoperabilitet, og uten nøyaktig innsyn i alle produksjonsprosesser og ut gjennom forsyningskjedene. Mange land har iverksatt nye forskrifter for sporbarhet av reseptbelagte legemidler og biologiske produkter, noe som gjør denne prosessen enda mer kompleks. For å kunne tilfredsstille disse kravene må man få på plass en serialiseringsprosess slik at materialer kan spores og spores elektronisk når de passerer gjennom forsyningskjeden.

Serialiseringssuiten fra Schneider Electric sørger for at farmasøytisk industri og Life Sciences-virksomheter kan:

  • Identifisere og stoppe distribusjonen av forfalskede legemidler
  • Avgrense og spore kilden til forurensede legemidler tilbake til kilden
  • Håndtere tilbakekalling av produkter mer effektivt

“Vår nye Serialization Suite tilbyr Life Sciences-virksomhetene bedre verktøy for innføring av sporbarhet for serialiserte enheter, inkludert produkter, kartonger og paller i driftsenhetene,” sier Doug Warren, Vice President, Software, Industry Solutions hos Schneider Electric. “Vårt modelldrevne rammeverk og evnen til å integrere med prosessutstyr i en eksisterende infrastruktur for serialisering, innfører forenklinger av informasjonshåndteringen og bygger effektivt videre på eksisterende investeringer med en overbygning av analyse og rapporter.”

Inkludert i tilbudet finnes også Schneider Electric’s Customer FIRST vedlikeholds- og støtteprogram for programvare. Dette programmet gir tilgang til de siste programvareoppgraderingene, teknisk assistanse på ekspertnivå samt selvhjelpsverktøy for styrket effektivitet i driften – en global bransjestandard for teknisk støtte og ettersalgsstøtte.

Finn ut mer om den nye serialiseringsløsningen for bransjen her eller kontakt din lokale Schneider Electric-representant.

Emner

Kategorier


Schneider Electric – Life Is On

Schneider Electric er globalt ledende innen energihåndtering og automatisering, og hadde i 2015 en omsetning på 27 milliarder euro. Våre 160 000 medarbeidere betjener kunder i over 100 land innenfor akvakultur, olje og gass, transport, næringsbygg og bolig. Vi hjelper dem å håndtere energi og prosesser på en sikker, pålitelig, effektiv og bærekraftig måte. Fra den enkleste bryteren til komplekse operative systemer skal vår teknologi, programvare og servicetjenester forbedre måten kundene våre styrer og automatiserer virksomhetene sine på.

Schneider Electric har vært i Norge siden 1977 og har i dag en sterk markedsposisjon og 600 ansatte.

Vår nettilkoblede teknologi preger industrien, forandrer byer og beriker liv.

I Schneider Electric kaller vi det Life Is On.

www.schneider-electric.com/no.

Følg oss på sosiale medier:
På Twitter: @energieffektiv
Facebook:
LinkedIn
Google+
YouTube
SE TV
Schneider Electric-blogg

Kontakter

Jonas Normann

Jonas Normann

Pressekontakt VP Marketing & Operation +47 93421687