Gå videre til innhold
Schneider Electric åpnet miljøbygg på Ryen: - Dere er et forbilde

Pressemelding -

Schneider Electric åpnet miljøbygg på Ryen: - Dere er et forbilde

Den 15. mai åpnet et av Norges mest energieffektive bygg på Ryen i Oslo. Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne (MDG), var tilstede og han berømmet Schneider Electric for å ha satt strenge krav til utbygger: - Dere lever som dere lærer, i motsetning til mange andre, og viser både politikere og folk flest at det går an å ha to tanker i hodet samtidig.

Schneider Electric Norge flyttet i april inn i sitt nye, energieffektive hovedkontor på Ryen i Oslo. Bygget er et energiklasse A-bygg, klassifisert passivhus og på vei til å bli klassifisert som BREEAM Excellent. 15. mai var det offisiell åpning av det nye hovedkontoret, med både samarbeidspartnere, kunder, næringslivstopper og politikere til stede.

BREEAM vekter mer enn energieffektivitet Alt i bygget har en mening, og alle løsninger er nøye etterprøvd, sier arkitekt Jon Nordberg fra Lund Hagem Arkitekter, da han fortalte tilhørerne om prosessen frem til dagens bygg. – BREEAM vekter så mye mer enn energieffektiviteten i bygget, det skal blant annet være bærekraftig også med tanke på materialvalg og inneklima. Dette har vært pilotprosjekt for oss, og setter en standard for den videre utviklingen av området, sier Nordberg.
- Bygget skal være både energieffektivt og effektivt, understreket Runar Hansesætre, Country President i Schneider Electric, i sin innledning til paneldebatten. – Det betyr at det skal brukes tilstrekkelig med energi for at vi skal være den mest produktive i bransjen, sier Hansesætre.

Innovasjon i praksis                                                                                                                      - Dette er innovasjon i praksis, sier Christian Hemmingsen, markedssjef for yrkesbygg i Enova, som sammen med Magni Fossbakken, stod for den offisielle snorklippingen. - Enova investerer i energieffektive nybygg for å vise markedet hva som er mulig å få til med gode løsninger. Her har både eiendomsutvikleren og leietakeren samarbeidet om å skape et energismart bygg av ypperste klasse. Enova er stolte av å ha bidratt til at dette bygget står her i dag, sier Hemmingsen.

Hvorfor er vi sinker på energieffektivisering?                                                                              Tema for debatten under åpningen var: Typisk norsk å være god - men hvorfor er vi sinker på energieffektivisering? Til å svare på dette hadde Schneider Electric fått med seg Rasmus Hansson, stortingspolitiker for Miljøpartiet De Grønne, stortingspolitiker Odd Henriksen som er ansvarlig for kraftpolitikken i Høyre og Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO. I tillegg var Schneider Electric representert ved Fredrik Lundh, energispesialist og VP for Buildings Business. Lundh etterlyste større politisk vilje når det gjaldt energiffektivisering av næringsbygg. 40 % av all energiforbruk i Norge går til drift og bruk av bygninger, så her er det mye å hente, mente Lundh, og ba om strengere krav og en bedre dialog mellom næringslivet og politikerne.

Øk fagkompetansen til offentlige innkjøpere                                                                                  Rasmus Hansson fra MDG mente at det var mange strålende forslag og planer der ute, men at gjennomføringsevnen var for dårlig. Han viste til Schneider Electric som et godt eksempel på at det går an, og sendte pinnen videre til Odd Henriksen fra Høyre for å få svar på hvorfor ikke planene i større grad ble satt ut i live. Henriksen svarte blant annet med at det var viktig å øke innkjøpernes kompetanse i stat og kommune. Runar Hansesætre fra Schneider Electric kontret da raskt: Hva kan vi gjøre for å øke den kompetansen? Brubakk fra NHO foreslo en risikoavlastningsordning for å frita innkjøperne fra alt ansvar, mens Hansson på sin side ville at innkjøperne skulle ha miljømål som de faktisk ble målt på. De må stå ansvarlige for målene ellers vil det ikke fungere, mente Hansson. - Vi i Schneider Electric bidrar mer enn gjerne til økt fagkompetanse hos innkjøperne, inviterte Fredrik Lundh, og pekte da spesielt på kunnskap om behovsstyring av lys, varme og ventilasjon.

 

Energifakta:

*Bygget er energiklasse A, passivhus og klassifiseres som BREEAM Excellent

*Kjøle- og varmebehovet på henholdsvis 630 og 430 kW, produseres av varmepumper som henter
varme fra 32 energibrønner som er 220 meter dype.

*Byggets konstruksjoner utnyttes i form av at det legges inn vannrør i betongen i hver etasje for å avkjøle rommene når det er varmt og varme dem opp når det er kaldt.

*Bygningskroppen er utformet slik at man ikke får uønsket sollys inn i lokalene og ikke behøver utvendig mekanisk solskjerming som krever vesentlig vedlikehold. Selv ved lav solvinkel vil en
alltid ha utsyn.

*På taket er det solcellepaneler med en effekt på 15 kW

*Moderne belysningsanlegg som behovsstyres etter tilstedeværelse og dagslys

*Energieffektiv og behovsstyrt ventilasjon basert på roterende gjenvinner med høy virkningsgrad.
Jordkulvert sørger for fortemperering av innluften

*Materialer som bidrar til et termisk tregt bygg

 

Miljømerkingen BREEAM:                                                                                                            BREEAM Excellent er en internasjonal merkeordning for klassifisering av bærekraftig bygg.             For mer info, http://ngbc.no/

For ytterligere informasjon:                                                                                                           Runar Hansesætre, Country President, tlf. 994 17 410                              runar.hansesatre@schneider-electric.com


Emner

Kategorier


Schneider Electric: Make the Most of Your Energy

Som global spesialist på energistyring med kontorer i mer enn 100 land, er
Schneider Electric en verdensledende leverandør av integrerte løsninger innen
flere markedssegmenter: energi og infrastruktur, prosessindustri,
byggautomasjon, sikkerhet, datasentre/nettverk og boligbygg. I enkelte av disse
er Schneider Electric markedsleder. Fokusert på å gjøre forvaltningen av energi
sikker, pålitelig og effektiv, oppnådde selskapets 150 000+ medarbeidere
en omsetning på 24 milliarder euro i 2013 gjennom en proaktiv forpliktelse til
å hjelpe individer og organisasjoner til å få mest mulig ut av sin energi:
”Make the most of your energy”. www.schneider-electric.com/no 

Pressekontakt

Jonas Normann

Jonas Normann

Pressekontakt VP Marketing & Operation +47 93421687