Gå videre til innhold
Ny energiløsning for små bedrifter i utviklingsland

Pressemelding -

Ny energiløsning for små bedrifter i utviklingsland

Nylig ble det lansert en ny løsning for energiforsyning som skal fremme etableringen av småbedrifter i fattige deler av verden.

Det innovative anlegget heter MICROSOL og er resultatet av et prosjekt ledet av den globale energispesialisten Schneider Electric, i samarbeid med en gruppering på totalt ni offentlige og private samarbeidspartnere. Demoanlegget ble åpnet på senteret til Kommisjonen for Alternative Energikilder og Atomenergi (CEA) i Cadarache, Provence. Løsningen ble til takket være nytenkning innen termisk solenergi.

Innovativ teknologi – kun miljøvennlige produkter
Målet med MICROSOL-prosjektet er å utvikle en enkel, modulær standardteknologi for å produsere elektrisitet, drikkevann og varme samtidig. Disse er vesentlige elementer for etableringen av mikrobedrifter i verdens landbruksområder som er preget av høye nivåer av solstråling, spesielt i Afrika. MICROSOL baserer seg på prinsippene bak den samtidige genereringen av elektrisitet og varme. Det er et resultatet av en ny tilnærming til en teknologi som allerede er utbredt: soldreven termodynamikk. Løsningen fokuserer på prosjektering av termisk lagring ved å bruke kun miljøvennlige produkter.

MICROSOL et nøkkelprosjekt
- MICROSOL er et nøkkelprosjekt i Schneider Electrics strategi som sikter på å utvikle et omfattende og integrert tilbud innen energiforsyning rettet mot befolkningen som befinner seg på bunnen av pyramiden, uttalte Gilles Vermot Desroches, direktør for bærekraftig utvikling i Schneider Electric, under lanseringen.
- Takket være aktivt samarbeid med innovative, unge franske selskap, har vi vært i stand til å utvikle en teknologi som imøtekommer behovene til små bedrifter i utviklingsland, avslutter han.
MICROSOL-konsortiet planlegger å etablere et pilotanlegg på det afrikanske kontinentet innen 2014, og levere anleggene i løpet av 2015.

Kompetanse som kan komme til nytte i Norge
- Microsol er et spennende prosjekt som er helt i tråd med Schneider Electrics visjon – energi til en større del av verdens befolkning ved bruk av miljøvennlig, ny teknologi, sier Ingunn S. Kristiansen, Marketing Communication Manager i Schneider Electric Norge. – Vi i Schneider Electric Norge er glade for å være en del av et internasjonalt konsern som tar samfunnsansvar, samtidig som vi får verdifull erfaring med utvikling av fornybare energikilder. Dette er viktig kompetanse som også kan komme til nytte her i Norge, fastslår hun.

Økonomisk støtte
MICROSOL-prosjektet startet i november 2011 og utviklet seg over en periode på tre år, med et budsjett på 90 millioner kroner. Som en del av ADEMEs (fransk byrå for miljø- og energihåndtering) program for fremtidsrettede investeringer, får MICROSOL økonomisk støtte i form av et stipend og et refunderbart forskudd på 4,2 millioner kroner. Demoanlegget skal være i stand til å levere en konkret løsning i tråd med ADEMEs 2050-visjon og dens utviklingsplan for soldreven termodynamikk, som omfatter flere franske industribedrifter.

 

FAKTA:
1,3 milliarder mennesker i verden er uten tilgang til elektrisitet
10 land, fire i Asias utviklingsområder og seks i det subsaharianske Afrika, står for to tredjedeler av befolkningen uten elektrisitet. For å kunne gi hele verden tilgang til energi innen 2030 trengs det investeringer rundt 6 100 000 milliarder kroner (Kilde: IEA, International Energy Agency).

Tilgang til energi reduserer fattigdom
1 milliard mennesker har ingen tilgang til energi i dag. FNs hovedmål i dette årtusenet er å sikre regelmessig tilgang til energi til hele verden innen 2030 og samtidig redusere energibruken på globalt nivå med 40 %. (Kilde: FNs Rådgivningsgruppe for energi og klimaendringer, rapport fra april 2010).

Tilgang til elektrisitet er vesentlig for helsepleie, matlaging, belysning, tilgang til drikkevann, etc. Husstander uten energitilgang bruker gjennomsnittlig opp til en tredjedel av sitt totale budsjett på å skaffe seg energi. Tilgangen til energi påvirker også produktiviteten i oppdrettsindustrien, som i utviklingsland gir levebrød til 2,5 milliarder mennesker (45 % av befolkningen). Utslipp forårsaket av dårlige belysnings- og oppvarmingsløsninger bidrar til global oppvarming og står for 2 millioner dødsfall hvert år.(Kilde: «Practical Help)

I 2008 startet Schneider Electric – på bakgrunn av det ovennevnte - Bip Bop (Business, Innovation and People at the Base of the Pyramid) programmet. Målet er å fremme energitilgangen i utviklingsland med fokus på tre tiltak:
 Forretning: Gi øonomisk støtte til nytenkende energientreprenører
 Innovasjon: Bygge et skreddersydd tilbud som løser mangelen på utstyr
 Folk: Gi økonomisk og teknisk opplæring for å kompensere for mangelen på kompetanse


 

Emner

Tags


Schneider Electric: Make the Most of Your Energy

Schneider Electric er en global spesialist innen energistyring, og leverer helhetlige løsninger innen elektrisk distribusjon og installasjon, automasjon for industri, bygg og boliger, sikker strømforsyning og kjølesystemer, samt sikkerhetsløsninger. Selskapet har virksomhet i mer enn 100 land, og hadde totalt en omsetning på 24 milliarder euro i 2012. Schneider Electric har mer enn 140 000 ansatte som fokuserer på å gjøre energi sikker, pålitelig, effektiv og grønn: Make the most of your energy. www.schneider-electric.com/no

Pressekontakt

Jonas Normann

Jonas Normann

Pressekontakt VP Marketing & Operation +47 93421687
Karoline Nystrøm

Karoline Nystrøm

Pressekontakt Country President +47 98234894

Relatert materiale