Gå videre til innhold
Grønt skifte i bygg- og eiendomsmarkedet

Pressemelding -

Grønt skifte i bygg- og eiendomsmarkedet

– Et grønt skifte i markedet blir stadig tydeligere, noe også leietakerne bidrar til, mener Runar Hansesætre, Country President i Schneider Electric. - De som satser energieffektivt vil vinne i fremtidens marked.

Oslo, 3. oktober 2013 - Energitiltak og lønnsomhet har ofte blitt sett på som to motpoler, men vi ser nå at tendensen er i ferd med å snu. Vi har fått en grønt skifte som viser at energistyring og andre energitiltak i næringsbygg, også gir god lønnsomhet, sier Hansesætre. Selskapet samlet nylig en rekke fagfolk fra bygg- og eiendomsbransjen til den årlige konferansen NegaWatt, hvor en rekke eksempler på god energistyring i næringsbygg ble presentert.

Energismarte bygg

Bygninger representerer rundt 40 prosent av det totale energi¬forbruket her til lands, og potensialet for å redusere forbruket er stort. En av pådriverne for energisparing i bygg er eiendomsselskapet Aspelin Ramm, og direktør for miljø og samfunnsansvar, Isak Oksvold fortalte på NegaWatt om deres erfaringer med energieffektivisering og bruk av fornybare energikilder i næringsbygg. Ifølge Aspelin Ramms egne beregninger, er det lønnsomt å investere i energitiltak også i eksisterende bygg, spesielt med tanke på investeringsstøtte fra Enova.

- Det er ofte enkle tiltak som skal til, forteller Runar Hansesætre. – Eksempelvis har mange bygg kjøleanlegg som slipper ut overskuddsvarme, samtidig som de har varmeanlegg et annet sted i bygget. Ved å bruke overskuddsvarme fra kjøleanlegget til å varme opp bygget, kan en spare mye energi, og dermed forbedre bunnlinjen.

Grønne vinnere

- De som bygger nytt i dag,velger i større grad energismarte løsninger. Minimumskravene til leietakerne er blitt høyere, og vi ser en stor økning i rehabilitering og forbedring av eksisterende bygg. Eksisterende bygg uten energioppgraderinger vil derfor fremstå som mindre attraktive sier Runar Hansesætre. Han poengterer at riktig energistyring har en positiv påvirkning på inneklimaet, noe som igjen fører til økt produktivitet, direkte målbart på bunnlinjen.

Om NegaWatt

NegaWatt er en årlig konferanse arrangert av energispesialisten Schneider Electric. Under parolen ”den beste energien er den du ikke bruker, altså en NegaWatt”, samler konferansen fagspesialister innen energistyring og ser på hvorfor og hvordan norske bedrifter og industri kan få økt lønnsomhet gjennom god energihåndtering.

Emner

Tags


Schneider Electric: Make the Most of Your Energy

Schneider Electric er en global spesialist innen energistyring, og leverer helhetlige løsninger innen elektrisk distribusjon og installasjon, automasjon for industri, bygg og boliger, sikker strømforsyning og kjølesystemer, samt sikkerhetsløsninger. Selskapet har virksomhet i mer enn 100 land, og hadde totalt en omsetning på 24 milliarder euro i 2012. Schneider Electric har mer enn 140 000 ansatte som fokuserer på å gjøre energi sikker, pålitelig, effektiv og grønn: Make the most of your energy. www.schneider-electric.com/no

Pressekontakt

Jonas Normann

Jonas Normann

Pressekontakt VP Marketing & Operation +47 93421687
Karoline Nystrøm

Karoline Nystrøm

Pressekontakt Country President +47 98234894

Relatert materiale