Gå videre til innhold
Full kontroll ved hjelp av intelligens

Pressemelding -

Full kontroll ved hjelp av intelligens

Smarte løsninger som effektbryteren Masterpact MTZ vil bli fremtiden til eldistribusjon, mener ekspertene i Schneider Electric.

- Eldistribusjon er hjertet i ethvert bygg. En intelligent løsning for eldistribusjon er forutsetningen for at hele bygget skal bli smartere. Og en løsning er smart når brukeren kan dra nytte av sanntidsdata fra installasjonen for å gjøre den mer energieffektiv og driftsikker. Den gir også bedre muligheter for målrettet og planlagt vedlikehold, mener vår salgssjef for tavlebyggere Torgeir Andersen. 

- Det er mange gode grunner for å oppgradere et eksisterende anlegg til noe mer fremtidsrettet, sier Andersen. Det var hovedbudskapet på seminaret om smart og sikker eldistribusjon som nylig ble arrangert av Schneider Electric for tavlebyggere og konsulenter. Fokuserte deltakere stilte spørsmål og applauderte, spesielt da den nye effektbryteren Masterpact MTZ koblet ut på kommando mens produktsjef Lasse Baugerud fjernstyrte den fra sin mobil.

Nyvinning på vei

Schneider Electrics nye effektbryter er arvtageren av kjente effektbrytere som Masterpact NT og NW. Utviklet for tøffe miljøer og i samsvar med miljøforskrifter, tillater Masterpact MTZ enkel integrasjon i anlegget, rask gjeninnkobling og oppgraderingen kan skje digitalt når som helst og hvor som helst. Schneider Electric har – gjennom omfattende bruk av digitalisering - tilrettelagt kjøp av digitale moduler og utviklet apper som muliggjør konfigurering/innstilling og fjernstyring av effektbryteren med brukervennlighet i fokus.

Synliggjør energiforbruk og installasjonsfeil

Flere nettilkoblede produkter for eldistribusjon lanseres av Schneider Electric i 2017. Den globale spesialisten på energistyring og automasjon har fokusert på helhetlige løsninger og samspill av komponenter i både elektro- og industri prosess-anlegg i flere årtier. Selskapet satser nå for fullt på å integrere IoT-teknologi i alle typer anlegg, fra lav- til mellomspenning og generelt i industrien:

Internet of Things muliggjør det første og viktigste tiltaket for å gjøre en installasjon mer energieffektiv og bærekraftig: synliggjøring av energiforbruk. Et energidashbord danner grunnlaget for all energieffektivisering.

- Et intelligent anlegg består i utgangspunktet av smarte komponenter som er koblet sammen. De kommuniserer via Ethernet (Modbus TCP/IP-protokoll) både med lokal server i tavlen og med toppsystemer. Slik får driftspersonell klar beskjed om alt fra energiforbruk til feil i installasjonen, og man man kan gripe inn umiddelbart, forteller Andersen.

Smart = grønt, bærekraftig og lønnsomt.

Schneider Electric har hele tiden fokusert på innovasjon for å gjøre installasjoner mer energieffektive, mer driftssikre og mer intelligente: - Smarte installasjoner blir standarden i fremtiden, mener Andersen. Investering i energi- og ressurseffektivisering gjennom smarte løsninger bidrar både til en grønnere profil og til en bedre bunnlinje for byggeiere og leietagere, avslutter han.

Emner

Kategorier


Schneider Electric – Life Is On

Schneider Electric er globalt ledende innen energihåndtering og automatisering, og hadde i 2016 en omsetning på cirka 25 milliarder euro. Våre 144 000 medarbeidere betjener kunder i over 100 land. Vi hjelper dem å håndtere energi og prosesser på en sikker, pålitelig, effektiv og bærekraftig måte. Fra den enkleste bryteren til komplekse operativsystemer skal vår teknologi, programvare og servicetjenester forbedre måten kundene våre styrer og automatiserer virksomhetene sine på.

Schneider Electric har vært i Norge siden 1977 og har i dag ca 600 lokalt ansatte og en sterk markedsposisjon i flere markedssegmenter. Viktige satsingsområder er akvakultur, olje og gass, transport, næringsbygg og bolig.

Vår nettilkoblede teknologi preger industrien, forandrer byer og beriker liv.
I Schneider Electric kaller vi det Life Is On.

www.schneider-electric.com/no.

Følg oss på sosiale medier:
På Twitter: @energieffektiv
Facebook:
LinkedIn
Google+
YouTube
SE TV
Schneider Electric-blogg

Pressekontakt

Jonas Normann

Jonas Normann

Pressekontakt VP Marketing & Operation +47 93421687