Gå videre til innhold
​Etterlyser mer visjonære byutviklere

Pressemelding -

​Etterlyser mer visjonære byutviklere

Norske byer kan redusere strømregningen med 30 prosent.

200 byer over hele verden jobber nå med å effektivisere strømforbruket gjennom radikal bruk av eksisterende teknologi. Norske byer kan spare mye ved å tenke smartere.

Må bli mer visjonære

Byene vokser, og i 2050 vil 70 prosent av jordens befolkning bo i byer. De neste 40 årene må vi utvide byenes totale kapasitet tilsvarende det som er utviklet over de siste 4000 årene. Mer effektiv bruk av energi er helt nødvendig. Teknologien som trengs er allerede utviklet.

- Utfordringen for alle byer er at man har mange ulike systemer som ikke snakker sammen. Dermed klarer man ikke å optimalisere energiforbruket. Teknologien finnes, og det som ofte mangler er mer visjonære byutviklere som våger å utfordre den tradisjonelle tenkningen, sier Flavio Santos, VP Execution Center and Energy & Sustainability Services i Schneider Electric.

Noen byer går foran og viser potensialet.

- Barcelona, Boston og Stockholm er noen av de byene vi jobber med og som allerede kan vise til gode resultater. Totalt er det mer enn 200 byer som nå jobber etter «smart cities»-konseptet. Prosjektene viser at de fleste byer kan redusere strømregningen sin med 10 – 30 prosent årlig, sier Santos.

Dette er ikke bare for store byer.

- Det er ofte de store og kjente byene som trekkes frem, men faktum er at besparelsene kan være minst like store for mindre byer. Vi er for eksempel involvert i et veldig spennende prosjekt i Jokkmokk i Nord-Sverige, sier Santos.

Innsikt og nye finansieringsløsninger

Det første steget for å bruke energien mer effektivt er å vite i detalj når, hvor og hvor mye byen forbruker. Uten denne kunnskapen er det vanskelig å vite hvor man bør starte for å få best effekt.

- Vår erfaring er at man ofte sitter og styrer etter fragmenterte rapporter som viser energiforbruket flere måneder tilbake i tid. Det er ikke godt nok. Ideelt sett bør byens ledelse hver morgen få en enkel, men detaljert oversikt over energiforbruket fra dagen før. Uten den innsikten starter man i blinde, sier Santos.

Ofte er finansiering problemet

- Det største praktiske hinderet for mange byer er manglende finansiering. Mange sliter med dårlig økonomi og må prioritere kortsiktig drift fremfor prosjekter hvor besparelsene kommer over tid. For mange er løsning offentlig-private samarbeid. Med besparelser på opp til 30 prosent er det relativt liten risiko for en finansieringsinstitusjon å låne penger til slike prosjekter. Men det utfordrer iblant den etablerte måten å tenke offentlige investeringer på, sier Santos.

Nå oppfordrer han flere norske byer til å bli «smart cities»

- Norge har vært begunstiget med mye og rimelig energi. Å redusere energiforbruket har kanskje ikke vært på toppen av prioriteringslisten. Nå er tiden kommet for å tenke annerledes. Både av hensynet til økonomien og miljøet, sier Flavio Santos i Schneider Electric. 

For ytterligere informasjon:
Karoline Aasgaard, Marcom Manager, mobil: 90676871.

karoline.aasgaard@schneider-electric.com

Emner

Tags


Schneider Electric: Make the Most of Your Energy

Som global spesialist på energistyring og automatisering, er Schneider Electric en verdensledende leverandør av integrerte løsninger innen flere markedssegmenter. Schneider Electric har kontorer i mer enn 100 land, og er markedsleder innen næringsbygg og boliger, industri og maskinbygging, e-verk og infrastruktur samt datasentre og nettverk. Med fokus på sikker, pålitelig, effektiv og grønn energi, oppnådde selskapet med over 170 000 medarbeidere en omsetning på 25 milliarder euro i 2014. Schneider Electric har et aktivt engasjement for å hjelpe mennesker og organisasjoner til økt energieffektivisering: ”Make the most of your energy”. www.schneider-electric.com/no

Pressekontakt

Jonas Normann

Jonas Normann

Pressekontakt VP Marketing & Operation +47 93421687
Karoline Nystrøm

Karoline Nystrøm

Pressekontakt Country President +47 98234894

Relatert materiale