Gå videre til innhold
På bildet: Trondheim Fengsel, der Statsbygg reduserer energibruken med 5 prosent årlig ved hjelp av implementering av energiovervåkingssystemer,.
På bildet: Trondheim Fengsel, der Statsbygg reduserer energibruken med 5 prosent årlig ved hjelp av implementering av energiovervåkingssystemer,.

Pressemelding -

Energieffektivisering for vinn-vinn i hele verdikjeden

Med stadig økende myndighetskrav om energieffektivisering ligger det store muligheter i bransjesamarbeid om å finne gode løsninger som imøtekommer kundenes energieffektiviseringsbehov. Elektroskandia og Schneider Electric kan vise til flere gode eksempler på hvordan man sammen kan skape muligheter. De oppfordrer til økt samarbeid mellom leverandør, grossist og installatør.

Fra 2010 til 2040 skal energiforbruket i bygg halveres fra 80 TWh til 40 TWh. Hoveddelen hentes i eksisterende bygningsmasse. En arbeidsgruppe satt ned av Kommunal- og regionaldepartementet har foreslått konkrete virkemiddelpakker inkludert forskriftsendringer med skjerpede krav og virkemidler til energieffektivisering av nye bygg så vel som økonomiske støtteordninger gjennom ENOVA. For å nå målene kreves i tillegg kompetanseheving og adferdsendringer, og her kommer elektrobransjen inn:

  • Regjeringen skjerper energikravene til nye bygg. Med dagens regler blir nye bygg opptil 25 % mer energieffektive. De nye kravene Kommunal og moderniseringsdepartementet har fastsatt innføres som en oppfølging av klimaforliket i Stortinget.
  • Ingen restriksjoner for el-varme i bygg under 1000 kvadratmeter.
  • ErP-direktivet(Energirelaterte produkter)
    Alle produkter som inneholder kvikksølv er forbudt. T5 er nevnt som et unntak, men bare frem til 21. juli 2016. Dette vil resultere i en reduksjon i produksjonen av lysrør i løpet av 3-5 år. Som en konsekvens vil prisen på T5 øke, da de fleste i dag monterer den siste teknologien: LED armaturer.

Dette kan virke utfordrende for både byggeier og entreprenør, men det trenger ikke å være så vanskelig. Vi som grossist og leverandør jobber tett sammen for at du som kunde skal komme riktig i gang med energieffektivisering. (Foreslår: Grossist og leverandør jobber tett sammen for at sluttkunden lettere skal kunne komme i gang med energieffektivisering)

Det optimale utgangspunkt for både å komme i gang og i mål, er implementering av EOS (energiovervåkingssystemer). Veien til suksess starter med at man får et overblikk over det faktiske energiforbruk. Deretter kan man enklere utarbeide en prioriteringsliste over de mest effektive tiltakene i samarbeid med leverandør og grossist. Grossisten og leverandøren sitter på den nyeste teknologien og kan bidra til at byggeieree får den beste løsningen for nettopp deres bygg, slik at de kan møte myndighetskrav og spare penger.

Et godt eksempel på et slikt samarbeid i verdikjeden er Trondheim Fengsel.


Sparer med energimåling - Trondheim Fengsel reduserer energibruken med 5 prosent årlig med Smart Panels fra Schneider Electric

Statsbygg skal redusere energibruken med 5 prosent hvert år frem til 2018. I Trondheim Fengsel skjer det ved hjelp av implementering av energiovervåkingssystemer, herunder energimåling.

En suksesshistorie

Energimålingen som nå skjer på Trondheim Fengsel er en liten suksesshistorie. Ketil Bach Zahl fra Statsbygg og Trondheim Fengsel uttaler at målingen er et resultat fra et Elektroskandia Industriforum hvor Schneider Electric presenterte muligheter for energimåling.
- Systemet Smart Panels fra Schneider Electric er midt i blinken for våre krav og behov, uttaler Ketil Bach Zahl.

Fengslets mål om å redusere forbruket med fem prosent årlig, tilsvarer en reduksjon på 11 kWh per kvadratmeter fra 2015 til 2016. Med høyt fokus på energieffektivisering og en trepartsløsning fra Schneider Electric, har fengselet allerede nådd årets mål.

For overvåkning i sanntid og logging av måledataene bruker Statsbygg en energilogger/webserver EGX300 til å lese av fengselets forbruk hvor som helst i nettverket deres. I tillegg er det installert ny Prisma hovedtavle og effektbryter Compact NSX med vern/målemodul Micrologic 5,2 E.

Vinn-vinn i alle ledd

For å hjelpe Trondheim Fengsel å nå sine energimål, har en rekke bedrifter vært involvert, ledet av Elektroskandia og utstyrt av Schneider Electric.

- Dette er kanskje et av de beste eksemplene på at energisamarbeid med sluttkunde, installatør og grossist/energirådgiver har gitt resultater og vinn-vinn i alle ledd, sier en fornøyd salgsingeniør i Elektroskandia, Bjørn Herjuan.

For ytterligere informasjon:

Birgitte Findstrup i Elektroskandia Norge AS

Mobil: +47 91357161

E-post: birgitte.findstrup@elektroskandia.no

Odd-Arvid Kleven i Schneider Electric
Mobil: +47 98 20 73 81E-post: odd-arvid.kleven@schneider-electric.com

Emner

Kategorier


Elektroskandia AS

E-handel og skreddersydde logistikkløsninger gjør at stadig flere installatører, e-verk, industribedrifter, offshoreselskaper og entreprenører har Elektroskandia AS som sin grossistpartner. Elektroskandia AS er et av landets største handelsselskap på elektrogrossistmarkedet med 14 lokaliseringer og 300 ansatte. En omsetning på 2,5 milliarder viser at våre effektiviserende og integrerte logistikkløsninger har blitt godt mottatt av markedet. Elektroskandia AS eies av det franske børsnoterte selskapet Rexel, verdens største elektrogrossist, som er godt representert i Europa med søsterselskaper I 35 land.


Schneider Electric – Life Is On

Schneider Electric er globalt ledende innen energihåndtering og automatisering, og hadde i 2015 en omsetning på 27 milliarder euro. Våre 160 000 medarbeidere betjener kunder i over 100 land innenfor akvakultur, olje og gass, transport, næringsbygg og bolig. Vi hjelper dem å håndtere energi og prosesser på en sikker, pålitelig, effektiv og bærekraftig måte. Fra den enkleste bryteren til komplekse operative systemer skal vår teknologi, programvare og servicetjenester forbedre måten kundene våre styrer og automatiserer virksomhetene sine på.

Schneider Electric har vært i Norge siden 1977 og har i dag en sterk markedsposisjon og 600 ansatte.

Vår nettilkoblede teknologi preger industrien, forandrer byer og beriker liv.

I Schneider Electric kaller vi det Life Is On.

www.schneider-electric.com/no.

Følg oss på sosiale medier:
På Twitter: @energieffektiv
Facebook:
LinkedIn
Google+
YouTube
SE TV
Schneider Electric-blogg

Pressekontakt

Jonas Normann

Jonas Normann

Pressekontakt VP Marketing & Operation +47 93421687