Gå videre til innhold
Elbilladingen må bli smartere

Pressemelding -

Elbilladingen må bli smartere

Et elbilmarked i rivende utvikling krever nytenkning i elbransjen. Etterspørselen etter ladeløsninger som kan integreres i byggautomasjon og smartgrid øker. Dette krever tverrfaglig kompetanseutveksling.

- Utfordrende klimamål og nye lønnsomhetskrav krever smartere elbillading. Nå må vi utfordre og hjelpe hverandre slik at vi kan levere innovative produkter og bedre løsninger, sier Kjetil Hulbach, ansvarlig for elbil-ladeløsninger i Schneider Electric Norge.

Klimamål utfordrer

Norge har forpliktet seg til å kutte utslippene av klimagasser med 30 prosent i forhold til utslippsnivået i 1990. Innen 2020 må CO2-utslippene fra transport reduseres til 85 gram per kilometer.

- Ved å styre elbillading med byggautomasjonssystemer, oppnår byggeiere økt energieffektivitet og dermed bedre lønnsomhet - noe som igjen kan gjøre byggene mer attraktive for leietakerne, sier Hulbach. - Smarte ladeløsninger sørger ikke bare for lading av elbiler, men åpner for lastdeling og åpner for kontroll og administrasjon av brukertilgang og ladeutgifter.

- Salget har økt i takt med kunnskapene både hos installatører og sluttbrukere her i Norge. Schneider Electric har inngått flere internasjonale avtaler med store billeverandører som BMW, Ford og Renault. Landet vårt er, takket være markedets positive utvikling, et av konsernets viktigste markeder, sier Hulbach.

Schneider Electric drar nytte av sin globale tilstedeværelse og ekspertise innen energihåndtering for å bringe elbillading på et nytt, smartere nivå, ikke minst med hensyn til smartgrid-integrering.

- Et interessant aspekt ved denne utviklingen er at det å levere smartere, integrerte løsninger, utfordrer og oppmuntrer fagekspertene i konsernet til økt samarbeid på tvers av fagenheter og land. Særlig krever det kompetanseutveksling med kunder, sier Hulbach.

10 nye ladeløsninger

I begynnelsen av mai lanserte Schneider Electric nye ladebokser for både eneboliger, borettslag og næringsbygg med et effektområde fra 3,7 kW opp til 22 kW, både med fast kabel med T1- og T2-støpsel samt med T2-kontakt.

- Vi merker stor pågang av løsninger som tillater energistyring, hvor ladestasjonene integreres i systemet for byggautomasjon. Fordelen ved en slik løsning er at driftssjefer får kontroll over energibruk og -bruksmønster ved ladestasjoner fra samme plattform som de jobber med ellers. Smarte, integrerte løsninger gir også mulighet for å bruke personlige adgangskort for elbilladingen og knytte kostnader til forbruk, sier Hulbach.

Ved å integrere ladeløsningene i byggets styresystem kan man i mange tilfeller slippe å oppgradere trafostasjonen til bygget. Dette er ofte en betydelig kostnad og dermed en viktig mulig kostnadsbesparelse for byggherren.

- Markedet etterspør også ladere med nøkkel, også for privatboliger. Derfor har vi skapt EVLink-Wall Box, veggbokser som kan leveres med lås med opptil 200 ulike nøkkelkombinasjoner eller én universal standardlås. For øvrig er lastdeling veldig etterspurt. For å utnytte tilgjengelig effekt til fulle, vil eksempelvis en Tesla kunne lade med 22 kW. Om det kommer en Tesla til, vil de dele på effekten og få 11 kW hver. Programvaren i vår ”Parking”-serie leveres med OCPP, som er definert som standard kommunikasjonsprotokoll for kommunikasjon med eventuelt et ”back office” for overvåking eller betalingsløsninger, sier Hulbach.

Overvåkingsmuligheter – også uten byggautomasjon

Borettslag etterspør spesielt elbilladere med mulighet for å lese av forbruk og som er låsbare. Dette kan løses med Acti 9 Smart link som gir både vaktmesteren og styret i borettslaget mer kontroll over forbruket og mulighet for å utstede fakturaer med grunnlag i nøyaktige energidata fra systemet. Fra en hvilken som helst mobil enhet eller en PC kan energibruken måles og overvåkes, og det er også mulig å montere en alarm som varsler om sikringen tripper.

- Borettslag er stort sett ikke utstyrt med toppsystemer for byggautomasjon. For slike kunder anbefaler vi enklere løsninger som er basert på PLS-er som Modicon 340. De har nettilkoblingsmuligheter og kan gi oversikt over energifrobruket ved laderne via nettleser, sier Kjetil Hulbach i Schneider Electric.

Kjetil Hulbach er en av foredragsholderne på Bellonas Byggforum 2. juni, hvor smartere elbillading står på programmet.

For ytterligere informasjon:
Kjetil Hulbach, AM / Sales Manager EVlink Charging Infrastruture for Electric Vehicle
Mobil: +47 930 82 170
E-post: kjetil.hulbach@schneider-electric.com

Emner

Kategorier


Schneider Electric: Make the Most of Your Energy

Som global spesialist på energistyring og automatisering, er Schneider Electric en verdensledende leverandør av integrerte løsninger innen flere markedssegmenter. Schneider Electric har kontorer i mer enn 100 land, og er markedsleder innen næringsbygg og boliger, industri og maskinbygging, e-verk og infrastruktur samt datasentre og nettverk. Med fokus på sikker, pålitelig, effektiv og grønn energi, oppnådde selskapet med over 170 000 medarbeidere en omsetning på 25 milliarder euro i 2014. Schneider Electric har et aktivt engasjement for å hjelpe mennesker og organisasjoner til økt energieffektivisering: ”Make the most of your energy”. www.schneider-electric.com/no

Kontakter

Jonas Normann

Jonas Normann

Pressekontakt VP Marketing & Operation +47 93421687